BILTHOVEN - Alcohol en tabak zijn net zo slecht voor de volksgezondheid als heroïne en crack. Ze staan bovenaan een lijst met negentien genotsmiddelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft gerangschikt naar schadelijkheid.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid), die om de ranglijst had gevraagd, heeft het rapport donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

LSD, khat en paddo's staan behoorlijk laag op de lijst. Klink verbood eind vorig jaar nog de teelt en verkoop van paddo's.

Cannabis en xtc bevinden zich in de middenmoot als het gaat om de individuele gebruiker, maar scoren hoger als de schadelijkheid voor de hele bevolking in ogenschouw wordt genomen. Dat komt omdat de middelen veel gebruikt worden.

Giftigheid

De negentien deskundigen die de lijst samenstelden, keken naar de giftigheid van een middel, hoe verslavend het is en wat de schade van gebruik voor de samenleving is. Daar doelen ze onder meer op agressie, onveiligheid in het verkeer en ziekteverzuim.

In Nederland is het de eerste keer dat een ranglijst van verdovende middelen op deze manier is samengesteld.

De bedoeling is dat met deze lijst het Nederlandse drugsbeleid op een rationele manier kan worden geëvalueerd.