CALIFORNIE - Een verhaaltje voor het slapen gaan, is goed voor de ontwikkeling van de taal van kinderen. Nu blijkt dat het nog beter is voor de taalontwikkeling om een praatje te maken.

Dat blijkt uit een recente studie van de UCLA School of Public Health in Californië. Uit de studie blijkt dat het al helpt om je kind te stimuleren als het nog niet kan praten.

Voor het onderzoek werden 275 families met kinderen jonger dan vier jaar bestudeerd. Er werd onder andere gekeken naar hoeveel tegen de kinderen werd gesproken door volwassenen.

Na enige tijd werden de kinderen getest op spreekvaardigheid. Duidelijk werd dat de kinderen die werden aangemoedigd om te praten verder waren in hun ontwikkeling dan de kinderen die vaker passief luisterden.

De onderzoekers concluderen dan ook dat het het beste is om je kind zoveel mogelijk te stimuleren om zelf te praten en te vertellen.