BUNNIK - Bijna 80 procent van de mantelzorgers meldt één of meerdere knelpunten in de relatie met de zorginstelling waar de partner of een familielid verblijft. Dat blijkt uit de reacties op de landelijke meldweek van Mezzo.

Meer dan 300 mantelzorgers reageerden op de meldweek. Het thema communicatie scoort het hoogst. Van de 188 meldingen over dit onderwerp zijn er 115 negatief (61 procent).

Mantelzorgers missen voorlichting, overleg met verplegend personeel of met het management, mogelijkheden tot inspraak of een klachtenprocedure.

Ook kwamen er meldingen vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen niet op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in medicatie of behandelplannen.

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg komt als tweede belangrijke punt naar voren. Door personeelstekorten blijven veel taken liggen.

Bij ruim een derde van de meldingen voelt de mantelzorger zich daardoor gedwongen om die op zich te nemen, zoals hulp bieden bij het eten en drinken. Wat opvalt, is het aantal meldingen over het gebrek aan tandheelkundige zorg.

Taakverdeling

Na de opname in een verzorgingshuis, psychiatrische instelling of andere woonvorm, blijft de mantelzorger meestal wel een rol spelen. Uit de reacties blijkt 23 procent problemen te hebben met de taakverdeling.

Mezzo brengt de resultaten van de meldweek onder de aandacht van de koepelorganisaties, zorginstellingen, politici en beleidsmakers.