UTRECHT - Steeds meer ouderen raken in de problemen door overmatig alcoholgebruik.

In tien jaar tijd is het aantal mensen van 55 jaar en ouder dat staat ingeschreven bij instellingen voor verslavingszorg gestegen van 3154 naar 7241, zo blijkt uit cijfers die maandag door het Trimbos-instituut zijn gepubliceerd.

De omvang van het probleem is in werkelijkheid groter dan deze cijfers laten zien, aldus coördinator alcoholpreventie Rob Bovens van het Trimbos-instituut.

Hij schat dat het aantal 55-plussers met alcoholproblemen tussen de 150.000 en 200.000 ligt, tegen 100.000 tien jaar geleden.

Verklaring

Een verklaring voor de stijging is dat ouderen vaker dan jongeren dagelijks drinken, waardoor het risico op verslaving groter wordt. ''Verslaving is een sluipende ziekte'', aldus Bovens.

Het aandeel van 55-plussers in de verslavingszorg steeg van 14 procent naar 22 procent. De groei gaat bij vrouwen sneller dan bij mannen.

Hier speelt volgens Bovens de emancipatie van vrouwen een rol. ''Vrouwen maken op allerlei terreinen een inhaalslag. Ze nemen helaas ook de slechte dingen over.''

Probleemdrinkers

Het totaal aantal probleemdrinkers in Nederland wordt geschat op 800.000 tot 1,1 miljoen. De grootste groep (70 procent) wordt gevormd door mensen in de leeftijd van 25 en 55 jaar.

Onder 55-plussers steeg het aantal probleemdrinkers dat hulp zocht bij verslavingszorginstellingen met 89 procent (gecorrigeerd voor de vergrijzing), bij jongere leeftijdscategorieën met gemiddeld 37 procent.