CHIETI - De meeste mensen worden het liefst aangesproken via hun rechteroor. Sterker nog, ze zullen dan eerder iets voor een ander doen dan wanneer ze via hun linkeroor worden aangesproken.

Uit laboratoriumonderzoek is al eerder bewezen dat mensen liever tekst horen in hun rechteroor, omdat deze in verbinding staat met de linkerhersenhelft. En dat deel van de hersenen is weer verantwoordelijk voor verwerking van taal. Ook honden, ratten, bepaalde apen en zeeleeuwen hebben die voorkeur.

Italiaanse wetenschappers van University "Gabriele d'Annunzio" wilden graag weten of deze voorkeur ook te zien is in een dagelijkse situatie, zoals in een discotheek. En dat blijkt zo te zijn. Tijdens gesprekken bleek 72 procent van de discobezoekers hun rechteroor naar hun gesprekspartner te draaien.

Sigaretten
In het vervolgonderzoek probeerden de onderzoekers sigaretten los te peuteren van de discogangers. Wanneer ze het verzochten door in het rechteroor te spreken, kregen ze significant meer sigaretten dan wanneer ze in het linkeroor van de bezoeker praatten.

De onderzoekers verklaren dit verschil niet alleen met het taalvermogen van de linkerhersenhelft waar het rechteroor mee verbonden is. Volgens hen is de linkerhersenhelft ook actiever bij benaderingsgedrag. De rechterhersenhelft, waarmee het linkeroor is verbonden, is meer betrokken bij teruggetrokken en vermijdingsgedrag.