DEN HAAG - Het gebruik van medicijnen tegen ADHD blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).  

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) stuurde de cijfers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar het parlement. Het aantal voorschriften bij de huisarts is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld van 360.000 in 2005 tot 764.000 in 2008.

Het aantal gebruikers is ook bijna verdubbeld van 51.000 in 2005 tot 94.000 in 2008. Het gebruik onder kinderen van zes tot vijftien jaar stijgt ook nog steeds.

Kinderen en pubers die aan ADHD lijden, vallen op door een overmatige drang om te bewegen, verminderd vermogen om zich te concentreren en ondoordacht handelen.

Meer aandacht

Klink wijst erop dat er verscheidene verklaringen zijn voor de toename van de stoornis, zoals een toenemende aandacht voor ADHD, een betere herkenning en veranderingen in het onderwijs die om meer vaardigheden van leerlingen vragen. ADHD-kinderen vallen daardoor sneller op.