DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) zoekt naar manieren om de huisartsen zodanig te versterken dat zieken minder doorverwezen hoeven te worden naar een duurdere specialist.

 Door de zorg zoveel mogelijk in ''de eerste lijn dichtbij huis'' te houden, hoopt de bewindsman te besparen op de uitgaven.

Dat zei Klink zaterdag in radioprogramma Tros Kamerbreed. ''Voordat we nu meer geld gaan uitgeven, moeten we eerst bekijken hoe we de zorg beter kunnen organiseren.''

Bezuinigingen

Met de vergrijzing wordt een toenemend beroep verwacht op de zorg de komende jaren. Daar staat tegenover dat de minister nu flinke bezuinigingen moet zien door te voeren wegens de economische crisis.

Maatregelen

Eerder dit jaar heeft Klink bijvoorbeeld al maatregelen genomen om meer zorg bij de huisarts te houden op het gebied van diabetes, hartfalen, COPD (een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem) en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Mensen met deze ziekten krijgen een voortaan pakket aan behandelingen krijgen aangeboden. Daardoor zijn minder verschillende zorgverleners, van huisarts tot specialist, nodig.