AMSTERDAM - Vrouwen hebben vaker het gevoel dat ze tekort komen, zowel thuis als op hun werk. Dit heeft een negatief effect op de balans tussen werk en ontspanning.

Op het werk bleek 38 procent van de vrouwen hoge doelen te stellen en niet het gevoel te hebben dat ze die konden waarmaken.

Onder de mannen was dit 24 procent. In de thuissituatie had vervolgens 30 procent van de vrouwen het idee dat ze tekort schoten. Van de mannen maakte slechts 17 procent zich hier druk om.

De onderzoekers van Auburn University zijn verbaasd over dit verschil tussen mannen en vrouwen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het iets te maken heeft met de gemengde signalen die vrouwen tegenwoordig krijgen: enerzijds worden ze geacht thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen, anderzijds moeten ze ook carrière maken.

Onderzoek

Aan het onderzoek deden 288 volwassenen mee die een gezinsleven hadden en tenminste 20 uur per week werkten. Op basis van vragenlijsten werden zij beoordeeld op hun mate van perfectionisme. De resultaten verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Occupational and Organizational Psychology.