AMSTERDAM - Een computerprogramma geeft het beste advies voor revalidatie na een hartinfarct of een openhartoperatie. Dat is gebleken uit een onderzoek in 31 Nederlandse ziekenhuizen.

Met het advies voorkomt het behandelteam niet alleen onderbehandeling, maar juist ook te veel behandeling, waardoor de patiënt gedemotiveerd raakt.

Behandelteams in de ziekenhuizen die aan het onderzoek meededen, gebruikten het computerprogramma dat is gebaseerd op de richtlijn voor hartrevalidatie.

De Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelden die in 2004 op.

Een behandelteam voor hartrevalidatie bestaat meestal uit een cardioloog, een verpleegkundige, een psycholoog, een diëtist, een fysiotherapeut en eventueel een maatschappelijk werker.

Samen komen zij in 85 procent van de gevallen tot een goed advies over beweging, leefstijl en ontspanning na hartproblemen, zo wees het onderzoek uit. Als het team de computer gebruikt, is de therapiebeslissing in 93 procent van de gevallen conform de richtlijn.

Overbehandeling

Een advies dat precies op maat is gesneden, is van groot belang bij hartrevalidatie. Als een patiënt te veel voorschriften en adviezen krijgt, bestaat de kans dat hij helemaal afhaakt.

Als er geen computerprogramma werd gebruikt, was er soms sprake van overbehandeling, wees het onderzoek uit.

De onderzoekers van de afdeling klinische informatiekunde van het AMC in Amsterdam publiceren hun bevindingen deze week in het British Medical Journal.

Ook de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging van Cardiologen hebben aan het onderzoek meegewerkt.