UTRECHT - Zorgaanbieders zoals ziekenhuizen mogen patiënten niet in ruil voor geld eerder behandelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek. De zorgautoriteit acht het in strijd met de Wet marktordening gezondheidszorg, zo meldde zij maandag.

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat het Kennemer Gasthuis in Haarlem patiënten tegen betaling hoger op de wachtlijst plaatste. Die constructie kwam tot stand na bemiddeling van Quality Medical Services.

''De NZa heeft het betrokken ziekenhuis en het bemiddelingsbureau hierop aangesproken en verzocht deze werkwijze te stoppen'', aldus de NZa. Of betaalde zorg in de toekomst wel wenselijk is, is volgens de autoriteit aan de minister van Volksgezondheid.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) stelt in antwoord op Kamervragen maandag dat hij "geen reden ziet af te wijken van de huidige werkwijze, waarbij de NZa erop toeziet dat de Wet marktordening gezondheidszorg wordt nageleefd''.

Vergoeding

In het geval dat de NZa onderzocht, kreeg het ziekenhuis in ruil voor een snellere behandeling van de patiënt een vergoeding van maximaal 900 euro per geval. Het bemiddelingsbureau brengt dat geld vervolgens in rekening aan zijn opdrachtgever. ''Onder meer werkgevers en sportclubs.''

In het Kennemer Gasthuis waren inmiddels twee patiënten via deze constructie behandeld. Maar het bedrag was nog niet door het ziekenhuis bij het bemiddelingsbureau in rekening gebracht.

''Het ziekenhuis en het bureau overtreden de wet pas als ze zich aan de gemaakte afspraken houden en daadwerkelijk een vergoeding betalen respectievelijk in rekening brengen'', aldus de NZa.

De autoriteit wijst er nog op dat verzekerden altijd recht hebben op zorgbemiddeling van hun verzekeraar.