DEN HAAG - Nederlanders zijn het afgelopen jaar niet echt gezonder gaan leven. De rokers namen geen afscheid van de tabak, het overgewicht bleef en bijna een op de twee mensen bewoog onvoldoende.

De zware drinkers matigen zich wel iets. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In eerdere jaren ging het beter wat betreft roken en lichaamsbeweging. Vorig jaar rookte 28 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder, net zoveel als in 2007.

Van de vrouwen rookte 24 procent en van de mannen 31 procent.

Het percentage Nederlanders van twaalf jaar en ouder dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen lag in de twee opeenvolgende jaren op 56 procent.