DEN HAAG - In de nabije toekomst zullen diarreeziekten zoals cholera de grootste oorzaak vormen van ziekte en sterfte over de hele wereld.

Cijfers die het internationale Rode Kruis dinsdag heeft gepubliceerd, wijzen uit dat in 2007 en 2008 ongeveer 60 procent van de hulpverzoeken van nationale Rode Kruis-verenigingen te maken hadden met een uitbraak van acute diarreeziekten. Dat is een derde meer dan in 2006.

"Wij constateren een duidelijke stijging van het aantal hulpacties in acute noodsituaties met diarreeziekten in Zuidelijk Afrika, zoals recentelijk in Zimbabwe'', zegt Uli Jaspers. Hij leidt de afdeling Water en Sanitatie van het Rode Kruis in Genève.

Oorzaken

"De stijging is het treurige resultaat van gebrekkige hygiënische omstandigheden, te weinig goede voorlichting over besmetting en een gebrek aan schoon drinkwater.''

Slechte voorzieningen bij snelle, ongecontroleerde stadsuitbreiding vormen volgens het Rode Kruis een belangrijke factor.

Klimaat

Dit wordt nog verergerd door de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer en heviger overstromingen en alle daaraan gerelateerde epidemieën. "Als we dit tij nog willen keren, is een lange termijnaanpak noodzakelijk'', stelt Jaspers.

In de afgelopen vijftien jaar slaagde het Rode Kruis er in ruim negen miljoen mensen te bereiken met water- en sanitatieprogramma's. Toch hebben bijna een miljard mensen op de wereld nog niet dagelijks veilig drinkwater voorhanden.