GOTHENBURG - Kinderen betalen de tol wanneer een ouder depressief is. Een Zweedse onderzoekster van de Universiteit van Gothenburg vindt daarom dat het hele gezin van een gedeprimeerd persoon moet worden begeleid.

Wanneer een ouder depressief wordt, trekt deze zich terug uit het gezinsleven. Kinderen kunnen hierdoor niet meer met hun moeder of vader praten. Ook zijn mensen met een depressie sneller moe. De kinderen voelen zich hierdoor aan hun lot overgelaten.

Als kinderen merken dat hun ouders niet meer in staat zijn om hun ouderrol te vervullen, nemen zij het over. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun depressieve ouder, hun broertjes en zusjes en zichzelf.

Wanneer de gedeprimeerde ouder suïcidaal wordt, proberen de kinderen te voorkomen dat deze zichzelf iets aandoet. Hiermee dragen ze grote verantwoordelijkheden.

Professionele steun
Zelfs wanneer de depressie een tijdje minder is, blijven kinderen bezorgd dat de ziekte weer terugkomt. Hierdoor kunnen zij zich lange tijd eenzaam en verantwoordelijk voelen.

Daarom is het belangrijk om niet alleen de patiënt te behandelen, maar ook diens gezin de nodige professionele steun te bieden.

De onderzoekster bestudeerde het gezinsleven van negen families, waarbij depressie onder de verzorgers voorkwam. Het ging hier om tien jonge mensen tussen de 5 en 26 jaar oud en 11 ouders.