EVASTON - Mensen die muzikaal getraind zijn, kunnen beter emoties in geluid herkennen. In muziek, maar ook in alledaagse gesprekken.

Hoe vroeger de muzieklessen zijn begonnen en hoe meer oefening de muzikant heeft gehad, hoe beter hij is in het herkennen van gevoelens in klanken. Aldus hersenwetenschappers van Northwestern University.

Muzikanten en niet-muzikanten kregen korte fragmenten van babygehuil te horen, terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten. De hersenen van de muzikanten bleken sneller en preciezer te reageren op dit geluid.

Dyslexie

Opvallend is dat dit soort emotionele informatie juist slecht wordt verwerkt door mensen met dyslexie of autisme. De onderzoekers denken dan ook dat deze mensen baat zouden kunnen hebben bij muziekles.