UTRECHT - Een schouderklopje en een compliment helpen meetbaar bij patiënten met vaataandoeningen. Door steun uit de omgeving gaan deze patiënten gezonder eten en meer bewegen.

Dat heeft verpleegkundig specialist Berna Sol-de Rijk aangetoond met haar onderzoek naar nieuwe vormen van zorg voor mensen met vasculaire risicofactoren. Sol promoveert deze maand aan de Universiteit Utrecht op haar bevindingen.

Sol heeft onderzocht of zogenoemd zelfmanagement werkt bij mensen die last hebben van hoge bloeddruk, diabetes type 2, cholesterol en overgewicht en die ongezond eten, onvoldoende bewegen en roken.

Zelfmanagement

Zelfmanagement in de zorg is gebaseerd op het vermogen van mensen om zelf hun eigen gezondheid in de hand te nemen. Dat lukt als ze voldoende geloof in zichzelf hebben, aldus de promovenda.

Sol-de Rijk liet een groep risicopatiënten begeleiden door gespecialiseerde verpleegkundigen.

Deze groep kreeg complimentjes en steun. De verpleegkundigen staken hen steeds een hart onder de riem, zodat de patiënten er op gingen vertrouwen dat zij hun eigen gezondheid blijvend konden verbeteren.

Complimenten

Na enige tijd daalde hun bloeddruk en het cholesterolgehalte in hun bloed aantoonbaar. In de controlegroep die op de gebruikelijke manier werd begeleid gebeurde niets bijzonders.

Schouderklopjes hielpen overigens in beide groepen niet om mensen te laten stoppen met roken. Ook hadden complimenten geen invloed op de bloedsuikerregulatie, waardoor hun diabetes door overgewicht zou kunnen verdwijnen.