BILTHOVEN - De start van het HPV-vaccinatieprogramma afgelopen maandag is goed verlopen. 75 procent van de meisjes die een uitnodiging had gekregen voor inenting tegen baarmoederhalskanker verscheen voor de eerste prik.

Op 18 locaties gaven GGD'en aan meisjes die geboren zijn in 1993 tot en met 1996 de eerste prik van een serie van drie.

In totaal waren aan ruim 13.000 meisjes uitnodigingen verstuurd om die dag een prik te halen. Zo'n 75 procent gaf hieraan gehoor. Het opkomstpercentage verschilde per priklocatie. De meeste percentages lagen tussen de 60 en 80 procent.

De prikken zijn onderdeel van de campagne voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden. De campagne duurt nog tot in de herfst. Pas dan is duidelijk hoeveel meisjes de serie van drie prikken hebben afgemaakt.