HELMOND - Op achttien plaatsen in Nederland is maandag begonnen met de vaccinatie van meisjes tegen baarmoederhalskanker.

Er zijn voor de zogenoemde inhaalcampagne ruim 380.000 meisjes uitgenodigd, die dit jaar tussen de 13 en 16 jaar zijn.

In zes maanden tijd kunnen ze bij de GGD de drie prikken halen die nodig zijn om zich tegen de ziekte te beschermen.

RIVM

Roel Coutinho, directeur Infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verwacht dat ongeveer 75 procent van de meisjes zich laat inenten. Het is volgens hem nog te vroeg om iets over de opkomst van maandag te zeggen.

In de City Sporthal van Helmond, een van de vaccinatieplaatsen die de GGD had ingericht, stonden in ieder geval lange wachtrijen.

Gegiechel

De meeste meisjes ondergingen de prik gelaten of met wat gegiechel. Sommige zochten steun bij elkaar en knepen stevig in elkanders handen. Een enkeling moest na de vaccinatie op een brancard naar een rustige hoek van de EHBO.

Mieke Tersteeg uit Helmond is met haar dochter Lotte (13) meegekomen. Zij vindt het de moeite waard om het risico op baarmoederhalskanker in te dammen, hoewel kritische artsen stellen dat de bijwerkingen van het vaccin niet bekend zijn.

Critici

De critici menen verder dat niet duidelijk is hoe effectief de vaccinatie is en dat valt te bezien hoe lang het werkt.

Coutinho zegt dat er geen enkele aanwijzing is dat het vaccin ernstige bijwerkingen veroorzaakt, maar zoiets valt volgens hem nooit helemaal uit te sluiten.

Klink

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) besloot vorig jaar om inenting tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma. Dat betekent dat het vaccin gratis is.

Het gebruikte vaccin beschermt tegen twee typen van het virus, die samen verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de ziektegevallen.

Zekerheid

Omdat dit geen volledige zekerheid biedt, wordt benadrukt dat vrouwen ook moeten blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek, het zogeheten uitstrijkje.

Vanaf september krijgen alle meisjes vanaf twaalf jaar prikken tegen baarmoederhalskanker. Jaarlijks lopen zeshonderd vrouwen deze ziekte op.

Ongeveer tweehonderd tot 250 patiënten overlijden.