UTRECHT - Mensen die in een groene woonomgeving wonen voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn ook gezonder. Ze bezoeken minder vaak de huisarts.

Met minder bezoekjes aan de dokter voor depressie, diabetes, COPD en duizeligheid lijken ze gezonder dan mensen in de steden. Dit blijkt uit onderzoek van NIVEL-onderzoeker Jolanda Maas.

Vooral mensen met een lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving. Volgens de onderzoekster herstellen mensen die meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller van stress.

Heilzame werking


"Ziekte of het overlijden van een naaste hebben bijvoorbeeld bij mensen die ‘groen’ wonen minder effect op hun gezondheid. Maar ook ‘bewegen’ en ‘sociale contacten’ zijn niet helemaal weg te cijferen als verklaring voor de heilzame werking van groen.

Zo tuinieren mensen uit een groene woonomgeving vaker en langer, en fietsen zij meer minuten naar hun werk. Verder voelen zij zich minder eenzaam en ervaren ze minder vaak een tekort aan sociale contacten."

Wandeling

Maas stelt dan ook dat er meer aandacht moet komen voor groen in de leefomgeving bij het inrichten van wijken en steden.

Ook zou de Nederlandse gezondheidszorg groen actiever moeten inzetten voor de gezondheid van patiënten. Zo zou een huisarts bijvoorbeeld patiënten vaker aan moeten raden een wandeling te gaan maken in het bos.