UTRECHT - Patiënten die een beroerte hebben gehad, herstellen sneller en beter als ze regelmatig oefeningen doen om weer beter te worden.

Verpleegkundigen moeten de patiënt zoveel mogelijk aanmoedigen deze trainingen te doen. Dit is de kern van een nieuwe aanpak die het Utrechts Universitair Medisch Centrum deze week heeft gepresenteerd.

Het is de bedoeling dat de richtlijn bij zoveel mogelijk patiënten wordt toegepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om geheugenoefeningen of oefeningen om het gebruik van benen, armen en handen te verbeteren.

Handicaps

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 42.000 mensen een beroerte. Ongeveer een kwart overlijdt binnen een maand. De helft houdt langdurige of blijvende handicaps aan de beroerte over. Ook komen depressie en ondervoeding relatief vaak voor.

Volgens het UMC hebben de patiënten door de intensieve nazorg meer kans op een goede kwaliteit van leven, maar worden ook veel ziekenhuis- en verpleegkosten bespaard.

De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkervaringen van een groot aantal zorginstellingen en wetenschappelijk onderzoek.