AMSTERDAM - De griepepidemie die sinds een paar weken Nederland en België teistert lijkt op zijn retour. Dat blijkt uit cijfers van de Grote Griepmeting.

De griepepidemie houdt Nederland al een aantal weken in de ban. Volgens de laatste cijfers verplaatst de griep zich in noordoostelijke richting. De Grote Griepmeting constateert het eerste begin van een afname.

Op de grafiek zijn verschillende lijnen te zien. De onderbroken gedeelten van de blauwe en groene lijnen zijn gebaseerd op gegevens van de afgelopen dagen en kunnen nog veranderen omdat over deze periode nog maar een gedeelte van de griepmeters zijn gegevens heeft ingevuld.

Toch is duidelijk te zien dat er van een nog verdere afname sprake zal zijn.

Lees alles over de griep op NUbijlage.

Statistieken griepepidemie