AMSTERDAM - Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan (wel eens) te roken. Het aantal Nederlanders dat op dit moment vooral voordelen ziet van het rookverbod in de horeca, overtreft nog altijd het aantal mensen dat vooral nadelen ziet.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws.

Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) ziet vooral voordelen, 28 procent van de Nederlanders ziet vooral nadelen. Logischerwijs zien niet-rokers vooral voordelen en rokers vooral nadelen.

Ook in oktober 2008 werd Nederlanders al eens gevraagd naar hun mening over het rookverbod en toen zag 55 procent vooral voordelen en 16 procent vooral nadelen. Het aantal Nederlanders dat vooral nadelen ziet, is dus flink toegenomen.

Weinig effect

Het rookverbod blijkt weinig effect te hebben op het gemiddelde horecabezoek van Nederlanders. Acht op de tien Nederlanders zeggen even vaak als voor de invoering van het rookverbod naar een horecagelegenheid te gaan. Dertien procent zegt minder vaak te gaan, 7 procent juist vaker.

Eén op de drie Nederlanders vindt dat er niets aan het huidige rookverbod moet veranderen.

De helft vindt dat het verbod onder bepaalde voorwaarden moet blijven bestaan. Slechts één op de zeven mensen is voor algehele afschaffing van het rookverbod.