UTRECHT - Het aantal kinderen bij wie ADHD is vastgesteld is sinds 2003 elk jaar toegenomen, vooral bij jongens en in mindere mate bij meisjes, blijkt uit een dinsdag verschenen publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Jongens krijgen veel vaker de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan meisjes, maar bij zowel jongens als meisjes is die diagnose de laatste jaren vaker gesteld.

NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk vindt het opvallend dat steeds vaker meisjes de diagnose krijgen.

Impulsief

Het gedragsprobleem ADHD uit zich erin dat een kind moeilijk kan stilzitten, impulsief reageert en meestal veel praat en rent.

Volgens het onderzoek stijgt het aantal meisjes met ADHD-medicatie gemiddeld per jaar met 25,5 procent en het aantal jongens met 14,1 procent.

''Door het veel grotere aantal jongens met ADHD blijft het absolute aantal jongens sterker stijgen'', aldus Van Dijk. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen bleek in 2007 dat 34 procent meer medicatie voor deze aandoening is voorgeschreven dan het jaar daarvoor.