MAASTRICHT - De bestrijding van pijn bij mensen met kanker kan veel beter, vindt het Maastricht UMC Oncologiecentrum. De afgelopen veertig jaar is te weinig veranderd in het aantal klachten.

Het centrum gaat daarom meer aandacht besteden aan de pijnbestrijding, zo liet een woordvoerder maandag weten.

Een pijnspecialist houdt sinds kort spreekuur voor patiënten met ingewikkelde pijnklachten. Ook gaat het centrum patiënten bij elk bezoek vragen stellen over hun pijnbeleving.

Pijn

Bedoeling is duidelijkheid te krijgen over de vraag hoeveel kankerpatiënten pijn ervaren en hoe medici het beste kunnen helpen.

Een kwart van de mensen met kanker die onder behandeling zijn, heeft matige tot ernstige pijn. Bij patiënten in de laatste levensfase is dat de helft.

Aandacht

Deze percentages zijn de afgelopen 40 jaar niet gedaald, ondanks de toegenomen aandacht voor pijn en de behandeling ervan. De pijnbehandeling helpt in bijna de helft van de gevallen niet goed.

De oorzaak van de problemen ligt onder meer bij de patiënt. Mensen zeggen niet tegen hun specialist dat ze pijn hebben, omdat ze niet lastig willen zijn.

Bespreken

Bovendien is er zo veel te bespreken dat voor dit onderwerp geen tijd meer is, blijkt uit promotieonderzoek van Marieke van den Beuken-van Everdingen.

Aan de pijn is iets te doen door er in contacten met patiënten nadrukkelijker aandacht aan te besteden.