Door buiten te spelen, lopen kinderen minder kans om bijziend te worden. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Australische en Singaporese kinderen.

Het maakt niet zoveel uit wat ze buiten doen, als ze maar dagelijks zo'n twee tot drie uur daglicht krijgen. Het risico op bijziendheid zou daardoor al de helft minder zijn.

De twee groepen, de Australische en Singaporese kinderen, brachten evenveel tijd door voor de pc, tv of lezend. Het enige verschil was dat de kinderen uit Australië twee uur buiten doorbrachten. De kinderen uit Singapore waren slechts een half uur per dag buiten.

Uit het onderzoek bleek dat één op de drie Singaporese kinderen bijziend was. Van de Australische groep slechts 3 procent. Het onderzoek werd nog eens herhaald met Chinese kinderen, met hetzelfde resultaat.

Bijziendheid treedt vaak voor het eerst op in de kindertijd, maar verslechtert als de persoon op latere leeftijd op kantoor gaat werken.

Volgens de Australische wetenschappers kan een gebrek aan zonlicht een vervorming van de oogbal veroorzaken, waardoor bijziendheid ontstaat. Zonlicht is veel sterker dan het licht buiten.