DEN HAAG - Negen op de tien Nederlanders weten dat een verlamde arm, een scheve mond of onduidelijke spraak op een beroerte wijzen. Acht op de tien weten dat ze het landelijk alarmnummer 112 moeten bellen, als ze bij mensen zulke verschijnselen zien.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend volwassenen dat TNO-NIPO in opdracht van de Nederlandse Hartstichting heeft gehouden. De stichting hield in 2005 en 2006 een nationale campagne om de kennis over signalen en de behandeling van een beroerte te vergroten.

Uit het onderzoek blijkt tot haar vreugde dat twee jaar na die campagne de kennis over de ziekte onverminderd hoog is gebleven.

Lastig

Hoewel mensen de belangrijkste signalen van een beroerte kennen, vinden ze het vaak nog wel lastig om ze in de alledaagse situatie te herkennen. De Hartstichting heeft daarom posters en advertenties gemaakt waarop die signalen op foto's staan afgebeeld.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 41.000 mensen voor het eerst door een beroerte getroffen. Door een stoornis in de bloedtoevoer krijgen delen van de hersenen geen zuurstof en geen voeddingstoffen. Daardoor gaan uiteindelijk hersencellen dood.

De gevolgen van een beroerte kunnen minder ernstig zijn, als snel wordt ingegrepen. Alleen artsen kunnen de ziekte behandelen.