DEN HAAG - Steeds meer Nederlanders maken gebruik van instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiatrische inrichtingen, verslavingsklinieken en consultatiebureaus voor alcohol en drugs.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag publiceerde.

Het gebruik nam in de periode 2000-2007 gemiddeld met 6,4 procent per jaar toe. Dat is ongeveer 3 procentpunt meer dan de jaarlijkse groei van het gebruik in de totale gezondheids- en welzijnszorg.

Ambulante zorg

Vooral de ambulante zorg, waarbij een cliënt niet in een instelling is opgenomen, is flink toegenomen. De groei was daar gemiddeld 14 procent per jaar. Bij klinische behandelingen en deeltijdsessies was dat 3 procent per jaar.

De uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg stegen van 2,6 miljard in 2000 naar 4,5 miljard euro in 2007. Per hoofd van de bevolking betekent dat een stijging van 162 naar 275 euro.