Oudjaarsnacht is er volgens het RIVM kans op smog in Nederland. Dit komt door het koude en rustige weer, maar vooral ook door het vuurwerk dat wordt afgestoken.

Vooral in steden kunnen in de uren na de jaarwisseling sterk verhoogde stofconcentraties voorkomen.

Het inademen van fijnstof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie fijnstof kan, samen met luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten. Zoals bijvoorbeeld astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met astma en COPD en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Informatie over actuele smogniveaus en gezondheidseffecten staat op pagina 711 en 712 van NOS-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM