Mensen die lijden aan een vorm van depressie of andere stressgerelateerde aandoeningen, kunnen minder goed angstige herinneringen onderdrukken. Onderzoek hiernaar werd uitgevoerd aan de Italiaanse University of Udine.

De onderzoekers vergeleken de hersenprocessen van 38 mensen met depressie, angst, paniekaanvallen of borderline met de hersenfuncties van 21 gezonde proefpersonen. Allen hadden op een bepaald punt in hun leven iets traumatisch meegemaakt, zoals misbruik, slechte relaties of extreme pesterijen.

De proefpersonen kregen een lijst met woorden te zien. Hierna kregen ze woorden te zien die hier op leken en kregen ze de opdracht om het woord ofwel op te halen in hun herinnering, of juist te onderdrukken. Tijdens deze test werden hun hersenprocessen gemeten met een functionele MRI-scan (fMRI).

Geheugenproblemen
Hieruit blijkt dat mensen met een stressgerelateerde stoornis minder goed in staat zijn om woorden te onderdrukken. Zij laten bij het onderdrukken meer activiteit zien in de hippocampus, het geheugencentrum van de hersenen. Dit is een aanwijzing dat de prefrontale cortex, het centrum dat hersenprocessen kan aansturen, minder goed werkt bij deze patiënten.

Volgens de onderzoekers zou dit ook verklaren waarom mensen met een stressgerelateerde stoornis klagen over geheugenproblemen. En waarom hun traumatische herinneringen telkens opspelen in hun dagelijks leven.