Baby's die met een keizersnede worden geboren, hebben 80 procent meer kans op astma dan kinderen die natuurlijk geboren worden. Dat blijkt uit onderzoek van Caroline Roduit van het Kinderziekenhuis in Zürich.

Voor het onderzoek werden bijna 3000 kinderen, die geboren zijn met een keizersnede, tot hun negende gevolgd. Ongeveer 12 procent van deze kinderen kreeg de diagnose astma. Kinderen van ouders met allergieën bleken zelfs nog meer risico te lopen op astma.

Baby's die met een keizersnede worden geboren, worden niet blootgesteld aan de bacteriën van de moeder in het geboortekanaal. Tijdens de geboorte krijgt een kind via het geboortekanaal bacteriën van de moeder mee. Deze versterken het immuunsysteem. Volgens de onderzoekers is dit mogelijk de oorzaak van het verhoogde risico op astma.

De onderzoekers willen aankomende moeders er op wijzen niet uit gemak te kiezen voor een keizersnede, omdat dat gevaarlijk is. Volgens Caroline Roduit kiezen te veel vrouwen zonder duidelijke medische reden voor een keizersnede. Ze zouden beter geïnformeerd moeten worden over het verhoogde risico op astma.