Persoonlijke leefstijlbegeleiding levert aanzienlijke gezondheidswinst op bij diabetici en bij mensen die door zwaar overgewicht een verhoogd risico op diabetes hebben. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het RIVM.

Uit het rapport blijkt dat vooral een beweeg- en dieetadvies een kosteneffectieve maatregel is. Leefstijlbegeleiding vermindert het gemiddelde gewicht bij mensen met obesitas na een jaar met 5 procent. De begeleiding tot 400 euro per persoon is op de langere termijn goedkoper dan het huidige basispakket. 

Deze resultaten zijn belangrijk voor de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. In Nederland komt ruim een miljoen mensen tussen de 30 en 70 jaar in aanmerking voor leefstijlbegeleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met overgewicht en hoge bloeddruk, of personen met een verstoorde glucosehuishouding.

Deze groep loopt een groter risico om diabetes te ontwikkelen. De leefstijlbegeleiding heeft alleen zin bij gemotiveerde mensen. Naar verwachting is dat ruim eenderde van de groep.