ROTTERDAM - Van alle jongeren tot twintig jaar heeft 6,3 procent een chlamydia-infectie. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de GGD's in Rotterdam, Amsterdam en Zuid-Limburg en Soa Aids Nederland onder 8500 seksueel actieve jongeren tussen de 16 en 29 jaar.

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA) onder jongeren. Het venijnige is dat de ziekte zich in het beginstadium niet herkenbaar manifesteert met opvallende symptomen. In een later stadium kan chlamydia echter lelijke infecties veroorzaken.

In 2003 bleek uit een soortgelijk onderzoek in de grote steden dat tussen de 2 en 3 procent een chlamydia-infectie had. Maar aan dat onderzoek namen ook niet-seksueel actieve mensen mee.

Testpakket

De gezondheidsinstellingen hebben 57.000 jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan de grootscheepse chlamydiatest. Van hen hebben elfduizend een testpakket aangevraagd.

Vier op de vijf jongeren stuurden ook een urinemonster terug. Opvallend is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen aan de test meededen.