Nederlandse vrouwen zijn ongezonder dan vrouwen in andere EU-landen. In ons land sterven vrouwen vaker dan gemiddeld aan kanker en aan ziekten van de ademhalingswegen, zoals COPD.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Steeds meer Nederlandse vrouwen sterven aan longkanker, terwijl dit bij Nederlandse mannen juist sterk afneemt.

Voor een belangrijk deel komt dit vooral door het hoge percentage vrouwen dat in het verleden heeft gerookt. Roken is van grote invloed op sterfte aan longkanker en ademhalingsziekten.

Net als in veel andere EU-landen neemt het aantal mensen dat rookt ook in Nederland af. Toch behoort Nederland nog tot de EU-landen met het hoogste percentage rokende vrouwen.

De levensverwachting van de Nederlandse vrouwen is wel gestegen. De gemiddelde leeftijd van 82 jaar gaat nu gelijk op met het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Nederlandse mannen worden gemiddeld 78 jaar en de levensverwachting in goede gezondheid is voor hen relatief hoog.