Het eten van veel zout is voor dikke mensen gevaarlijker dan voor slanke mensen. Dit blijkt uit onderzoek van internist in opleiding Folkert Visser van de Rijksuniversiteit Groningen.

Al langer was bekend dat dikke mensen een hogere kans lopen op hart- en vaatziekten wanneer hun zoutgebruik toeneemt. Maar waarom dat zo is, daarover is nog weinig bekend.

De onderzoeker ontwikkelde een methode om de totale zouthoeveelheid vast te stellen. Niet het zoutgehalte zelf wordt gemeten, maar de vloeistof waarin zout in het lichaam is opgelost. In de medische wereld wordt dat het extracellulair volume genoemd.

Bij dikke mensen stijgt het zoutgehalte meer dan bij slanke mensen als ze dezelfde hoeveelheid zout eten. Dit komt doordat dikke mensen meer vocht vasthouden. Met de methode van Visser kan verder onderzoek gedaan worden naar de invloed van het eten van veel zout.

Folkert Visser hoopt op 8 december te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.