Kleine lichamelijke afwijkingen en het optreden van autisme gaan vaak samen. Tot die conclusie komt psychiater Heval Ozgen van het UMC Utrecht.

Volgens de onderzoekster komen afwijkingen als een niet helemaal rechte pink, tenen die iets te ver uit elkaar staan, vergroeide oorlobjes en een hoger verhemelte vaker voor bij patiënten met autisme dan bij gezonde mensen.

Het voorkomen van één of enkele van deze afwijkingen zegt niks, maar vanaf een ophoping van vier of meer bestaat een sterk verband met autisme.

Het verband met de lichamelijke afwijkingen kan van pas komen bij het zoeken naar autismegenen. Tot nu toe zijn er nog weinig genen opgespoord. De onderzoekster denkt dat met behulp van haar onderzoek autisme beter is in te delen in subgroepen, waardoor het zoeken naar genen beter gaat.

Wat is autisme?
Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis. De patiënten hebben problemen op psychisch, sociaal en motorisch gebied. Zij kunnen zich moeilijk verplaatsen in de belevingswereld van anderen.