DEN HAAG - In 2007 zijn in Nederland 66 mensen aan aids overleden. Dat zijn er achttien meer dan in 2006.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Evenals in andere jaren stierven er veel meer mannen dan vrouwen aan de ziekte: 52 tegen veertien.

Volgens een woordvoerster van het CBS is er geen reden voor alarm. Het aantal doden is zo laag geworden dat uit een stijging of daling van het aantal doden weinig conclusies te trekken zijn.

Overleden

Van 1983 tot en met 2007 zijn in Nederland 4344 mensen aan aids overleden. In 1982 werden de eerste gevallen van de ongeneeslijke ziekte in Nederland geconstateerd. Een jaar later was het eerste sterfgeval.

In het begin en midden van de jaren negentig waren er elk jaar meer dan vierhonderd doden per jaar te betreuren. Daarna nam het aantal sterfgevallen vooral onder mannen sterk af. Dat kwam doordat aidsremmers beschikbaar kwamen.

Chronische ziekte

Aids is daardoor een chronische ziekte geworden, waaraan mensen jaren kunnen lijden.

Meer dan de helft van de mensen die sinds 1983 aan aids zijn gestorven, was tussen 30 en 45 jaar. Vrouwen zijn bij overlijden gemiddeld jonger dan mannen.

Ouderen

Een kwart van hen was tussen 30 en 35 jaar oud. Slechts weinig ouderen sterven aan de ziekte. Van de mensen boven 65 jaar die vorig jaar overleden, stierven er vier aan aids.

Relatief veel doden kwamen sinds 1998 uit allochtone groepen. Bijna 40 procent van de aidsdoden in de laatste tien jaar was allochtoon. Bij vrouwen geldt dat zelfs voor zes van de tien doden.

Hiv

Afgelopen jaar is het aantal hiv-geïnfecteerden fors toegenomen. In totaal gaat het om een toename van zeventienhonderd nieuwe gevallen, meldde maandag de Stichting HIV Monitoring. In Nederland staan bijna twaalfduizend mensen met een hiv-infectie onder behandeling.

De bestrijding en behandeling van het virus is weliswaar succesvol, maar dat effect ebt weg door toenemend risicogedrag, zegt Frank de Wolf, directeur van de stichting. Volgens hem is de epidemie onder homoseksuele mannen niet onder controle, maar is het testen op hiv wel verbeterd waardoor de besmetting eerder opgespoord en geregistreerd kan worden.

Hiv komt voornamelijk voor bij homoseksuele mannen. De daling die sinds 2003 werd gevonden in de verspreiding van hiv onder heteroseksuelen lijkt in 2008 tot stilstand te komen.