Overwerk vormt een gezondheidsrisico wanneer dit onvrijwillig gebeurt en de overuren niet worden uitbetaald. Dit concludeert arbeidspsychologe Debby Beckers in haar onderzoek naar de relatie tussen overwerk en gezondheid.

Zo'n 67 procent van alle fulltimers maakt regelmatig overuren, waarbij het vooral gaat om niet-extreem overwerk (minder dan 10 overuren per week).

Van deze overwerkers werkt 30 procent geheel vrijwillig over en 15 procent geheel onvrijwillig. Verder ontvangt 38 procent geen beloning in tijd of geld voor het overwerk.

Het onderzoek van Beckers wijst uit dat overwerk niet per se nadelig is voor de gezondheid. Veel werknemers met gematigd overwerk zijn tevreden, gemotiveerd en niet vermoeid.

Nadelige gevolgen
Of overwerk nadelige gevolgen heeft, hangt af van het soort overwerk en de omstandigheden waaronder men overwerkt. Hoge werkdruk in combinatie met weinig regelmogelijkheden, onvrijwillig overwerk, vooral als het niet beloond wordt, en onvoldoende herstelmogelijkheden zijn niet bevorderlijk voor het welzijn.