Een grootschalig vaccinatieprogramma tegen baarmoederhalskanker werkt mogelijk averechts. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) in een artikel in het vakblad Medisch Contact, dat morgen verschijnt.

Het plan van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om vanaf volgend jaar alle meisjes van twaalf jaar in te enten, kan leiden tot juist méér sterfgevallen dan minder.

De onderzoekers waarschuwen dat het HPV-vaccin slechts bij 70 procent van de virussen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken effectief is.

Bevolkingsonderzoek
Zij vrezen dat vrouwen echter zoveel vertrouwen in het vaccin krijgen, dat ze niet meer aan het bevolkingsonderzoek meedoen. Juist via dat bevolkingsonderzoek komen nu vaak alle virussen aan het licht.

Als vrouwen niet of minder aan het bevolkingsonderzoek meedoen, omdat zij zich veilig wanen, wordt de in potentie dodelijke aandoening straks wellicht te laat opgemerkt.