Ruim 70 procent van de ouders met kinderen onder de zes jaar heeft geen EHBO-cursus gevolgd. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond, in opdracht van verzekeraar OHRA.

Slechts 9 procent heeft een speciale cursus voor kinderen doorlopen. Als gevolg daarvan schiet het kennisniveau hoe te handelen bijvoorbeeld bij valpartijen, brandwonden of het inslikken van bijtende schoonmaakmiddelen zwaar tekort, concludeert OHRA.

Door te weinig kennis zou een meerderheid verkeerd handelen in geval hun kind een bijtend schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld een toiletreiniger of ammonia, inslikt. Mannen doen dat significant vaker dan vrouwen.

Ouders die een EHBO-cursus hebben gevolgd zijn ook beter op de hoogte van de verschijnselen die kunnen duiden op een hersenschudding. Een minderheid weet dat kinderen in zo'n geval ook bewusteloos kunnen raken en een derde noemt scheel kijken ten onrechte als mogelijk gevolg van een hersenschudding. 

Acties bij brandwonden
Ook zijn ouders niet echt stellig ten aanzien van ongewenste acties bij tweedegraads brandwonden, zoals brandzalf aanbrengen, iets zout laten eten of water drinken. Evenmin is een derde van de respondenten niet stellig ten aanzien van juist wel correcte acties als steriel afdekken met snelverband of de luier uittrekken.