DEN HAAG - Mensen die als gevolg van een psychische stoornis een grote kans hebben schade te veroorzaken, krijgen voortaan zorg op maat. Dat blijkt uit het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie), mede namens minister Ab Klink (Volksgezondheid).

De rechter kan straks één machtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg, bijvoorbeeld een ambulante behandeling, verzorging of begeleiding. Gedwongen opname blijft bestaan.

Anders dan nu, zal de rechter zich ook vooraf uitspreken over dwangbehandeling. Het voorstel vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Lid

Een commissie zal de rechter adviseren over de gewenste zorg. De commissie bestaat uit een jurist, psychiater en een algemeen lid. In complexe gevallen kan een verslavingsdeskundige, geriater of een orthopedagoog worden toegevoegd.