Het bijhouden en bespreken van de kwaliteit van leven met de arts heeft een positief effect op het psychosociaal welbevinden van pubers met diabetes type 1. Dit blijkt uit onderzoek van Maartje de Wit, die morgen promoveert aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Tieners hebben dan minder gedragsproblemen, betere mentale gezondheid, meer zelfvertrouwen en nemen vaker deel aan gezinsactiviteiten.

In totaal werkten 91 gezinnen mee aan het onderzoek. De tieners hadden een gemiddelde leeftijd van 14,7 jaar. Een jaar lang werd voor ieder spreekuur bij de kinderdiabeteskliniek een digitale vragenlijst ingevuld door ouders en tieners met diabetes type 1. De uitkomsten werden vervolgens besproken met de kinderarts.

Onderzoeker De Wit pleit voor standaard invoering van het bijhouden en bespreken van de kwaliteit van leven van tieners met diabetes. Om zo het perspectief van jongeren beter te onderkennen, psychosociale barrières te kunnen wegnemen en een gezonde omgang met diabetes te promoten.

In Nederland hebben in totaal zo'n 75.000 mensen diabetes type 1, waarvan 5000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar.