HILVERSUM - Het moet voor patiënten die niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen voor euthanasie, duidelijk worden op wie zij wel een beroep kunnen doen. Zo'n lijst is nu alleen beschikbaar voor artsen.

Artsenorganisatie KNMG vindt dat er een overzicht moet komen van Scenartsen dat ook voor patiënten is in te zien. Scenartsen zijn speciaal opgeleide artsen die collega's bij euthanasie van advies dienen. KNMG-voorzitter Peter Holland zei dat woensdag in het tv-programma Netwerk.

De KNMG vindt niet dat artsen die weigeren mee te werken aan euthanasie verplicht kunnen worden op zoek te gaan naar een arts die daartoe wel bereid is.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (85 procent) vindt dat blijkens een onderzoek van Maurice de Hond wel. Twee derde van de ondervraagden is wel van mening dat een arts een verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding altijd mag weigeren.