AMSTERDAM - Ruim een op de drie mensen die last hebben van oorsuizen vertoont terugtrekkingsgedrag en heeft een negatieve kijk op het leven.

Dat meldt KNO-arts Hilke Bartels van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in haar promotieonderzoek. Patiënten met 'tinitus' zouden gevoelens vaak niet met anderen durven te delen en daardoor weinig sociale steun ervaren.

Het onderzoek wijst uit dat opmerkelijk veel patiënten met oorsuizingen terneergeslagen en negatief zijn, zo licht het UMCG woensdag toe. Van de 265 onderzochte patiënten hadden er 94 last van een dergelijke 'type D'-persoonlijkheid. Angst en depressiviteit versterken het effect van oorsuizen.

Piepend

Naar schatting tien tot dertig procent van de Nederlanders heeft last van oorsuizen. De aandoening treedt vooral op bij mensen tussen de 40 en 60 jaar bij wie het gehoor niet meer zo goed is. Ze kunnen piepende, fluitende en suizende geluiden ervaren, en bovendien gebrom, geklop of geruis. De hersenen zijn hiervoor verantwoordelijk. Overactieve hersendelen geven volgens Bartels in het gehoorgebied continu signalen af die het oorsuizen veroorzaken. Die overactiviteit ontstaat meestal na gehoorverlies.

De huidige behandelopties hebben een medische, audiologische of psychologische basis. Een multidisciplinaire aanpak is volgens Bartels essentieel voor een effectieve behandeling. Ze promoveert volgende week woensdag aan de Rijksuniversiteit Groningen.