Centrum Media & Gezondheid (CMG) is de campagne GO>OUT PLUG>IN begonnen. Hiermee hopen ze oordopjes onder de aandacht te brengen en schade onder jongeren door harde muziek tegen te gaan.

Wanneer jongeren een piep of suis in hun oor hebben na het uitgaan, denken zij dat dit vanzelf wel weer over gaat. Ondanks dat ze wel weten dat hoorschade blijvend is. Ondertussen hebben 450.000 jongeren tussen 16 en 30 jaar blijvende gehoorschade. Elk jaar komen hier nog eens 20.000 jongeren bij.

CMG vond het hoog tijd om hier iets aan te doen. Tijdens de campagne GO>OUT PLUG>IN werken zij samen met organisaties zoals podium Paradiso en Melkweg in Amsterdam.

Met speciale jongerenteams geven ze voorlichting tijdens evenementen en in discotheken. Er is speciaal gekozen voor jonge mensen als voorlichter, omdat deze beter aansluiten bij de doelgroep en serieus worden genomen door deze groep.

Soap
Ook is er samen met Endomol en voormalig TMF-vj Miljuschka Witzenhausen een minisoap SOUND opgezet. Door nuttige informatie op een leuke manier te brengen, hoopt het CMG dat jongeren vaker oordopjes zullen gebruiken.