UTRECHT - Huisartsen blijken er moeite mee te hebben de patiënt ervan te doordringen dat zij baat hebben bij een gezondere leefstijl. In slechts 40 procent van de consulten voor hoge bloeddruk brengt de huisarts het gewicht, de voeding, roken en het gebrek aan beweging ter sprake.

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel schrijven in het blad BMC Family Practice dat de frequentie en de kwaliteit van de adviezen van de huisarts kunnen verbeteren.

Vooral voor mensen met een hoge bloeddruk zijn een gezonde voeding, een normaal gewicht, voldoende lichaamsbeweging en niet-roken belangrijk om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.

Gesprek

In vier op de vijf consulten waarin de leefstijl aan de orde komt, maakt dat onderwerp slechts een klein deel van het gesprek uit. Gemiddeld duurt zo'n bezoek aan de huisarts ongeveer tien minuten, met uitschieters van 2,5 en dertig minuten.

In 17 procent van de consulten geeft de huisarts een advies over de leefstijl. In slechts een op de vijf consulten waarin de leefstijl aan de orde komt, vraagt de medicus de patiënt naar diens gemotiveerdheid en de barrières om zijn gedrag te wijzigen.

Voeding

Het initiatief ligt deels bij de huisarts en deels bij de patiënt. In de meeste gevallen brengt de patiënt het gesprek op de voeding en de lichamelijke activiteit. De huisarts neemt het initiatief als het op roken en het gewicht aankomt.

"Patiënt en arts lijken zich bewust van het belang van een goede leefstijl. Het onderzoek wijst uit dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn op dit vlak", zegt onderzoeker Ivon Milder van het RIVM.

De onderzoekers baseren hun artikel op een analyse van 212 video-opnamen van consulten voor hoge bloeddruk. Die werden in het begin van deze eeuw gemaakt.