DEN HAAG - Hoogopgeleide mensen in Nederland leven langer dan laagopgeleiden. Het verschil in het aantal levensjaren waarin mensen hun gezondheid als goed ervaren, is nog veel langer: zestien tot negentien jaar.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft gepubliceerd. Hoogopgeleide mannen worden gemiddeld 79 jaar. Voor laagopgeleide mannen is dat 72 jaar. Bij vrouwen ligt dat hoger: 84 jaar voor hoogopgeleiden en 78 jaar voor laagopgeleiden.

Mensen met een lage opleiding leven niet alleen korter, maar brengen ook minder jaren in goede gezondheid door. Zo mogen mannen met alleen basisonderwijs er gemiddeld vijftig jaar op rekenen in goede gezondheid te leven. Voor mannen met hoger onderwijs is dat gemiddeld 69 jaar.

Hoewel vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, is het aantal jaren dat ze in goede gezondheid leven gelijk aan dat van de mannen. Vrouwen brengen dus gemiddeld een groter deel van hun leven in een minder goede gezondheid door.

Op hogere leeftijd blijven de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden bestaan. Laagopgeleide 65-jarigen hebben naar verwachting gemiddeld nog negen jaar zonder lichamelijke beperkingen te leven. Bij hoogopgeleide mannen en vrouwen is dat veertien jaar.