Patiënten met een erfelijke aanleg voor een hoog cholesterolgehalte moeten onmiddellijk behandeld worden met cholesterolverlagende medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Eén op de 400 Nederlanders heeft een erfelijk verhoogd cholesterolgehalte (familiaire hypercholesterolemie). Patiënten met deze aandoening hebben een extreem verhoogd risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Lang niet al deze patiënten worden daarvoor behandeld met cholesterolverlagende medicijnen. Onderzoekers van het Erasmus MC tonen nu aan dat wanneer dit wel gebeurt, de patiënten 80 procent minder risico hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Effect behandeling
Vergelijking van de groep behandelde patiënten met een controlegroep uit de algehele bevolking liet zelfs zien dat het risico vrijwel genormaliseerd is.

De hedendaagse behandeling gaat uit van hogere doseringen dan die in het onderzoek. De onderzoekers hopen dan ook dat het effect van behandeling momenteel dus nog groter is.

De bevindingen worden deze week in het British Medical Journal gepubliceerd.