Patiënten in achterstandswijken gaan vaker naar de huisarts. Ook rijden huisartsen in deze wijken meer visites, maar in verhouding duren de visites korter. Dit publiceren onderzoekers van het NIVEL vandaag in Huisarts & Wetenschap.

Door onder andere sociaal-economische achterstand, taal- en cultuurverschillen wordt van de huisartsen in de achterstandswijken meer geëist dan van huisartsen in andere wijken. Huisartsen in deze wijken kregen dan ook de mogelijkheid een lang consult dubbel te declareren.

Uit onderzoek van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen blijkt echter dat dat patiënten wel vaker naar de huisarts gaan, maar niet langer. De onderzoekers opperen: "Mogelijk vragen vooral de goed opgeleide, geïnformeerde patiënten om een lang consult. Deze patiënten gaan weinig naar de huisarts maar wel met een boodschappenlijstje."

Een andere reden zou kunnen zijn dat allochtone patiënten niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid een lang consult te vragen. Of dat huisartsen in achterstandswijken door de werkdruk terughoudend zijn met lange consulten.