DEN HAAG - Lessen in slapen zouden een goed middel kunnen zijn om verslaving aan slaapmiddelen tegen te kunnen gaan. De huisarts zou het voortouw kunnen nemen bij het afkicken van slaap- en kalmeringsmiddelen.

Dat staat in een notitie die de ChristenUnie dinsdag presenteert bij de bespreking van de begroting van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft besloten om de vergoeding van de zogeheten benzodiazepinen te schrappen uit het basispakket van de zorgverzekering. ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman vindt dat dit niet volstaat om medicijnverslaving aan te pakken.

Ouderen

Slaapeducatie zal plaats kunnen vinden bij speciale consultatiebureaus voor ouderen, in de thuiszorg of door verpleegkundigen. VWS zou volgend jaar een grote campagne moeten beginnen om te wijzen op de gevaren van langdurig gebruik van slaapmiddelen. Ook de voorschrijving kan beter.

De SP zal er tijdens de begrotingsbehandeling juist voor pleiten de slaap- en kalmeringsmiddelen in het pakket te houden. Volgens SP'er Henk van Gerven hebben veel mensen de middelen gewoon nodig.

Loopt het gebruik uit de hand, dan zal in de eerste plaats de arts die niet goed voorschrijft, moeten worden aangepakt.

Harddrugs

Overigens vindt de ChristenUnie dat afkicken van harddrugs dwingender moet worden opgelegd, misschien zelfs verplicht kan worden. Wiegman vindt dat de overheid het niet kan houden bij het aanbieden van heroïne of methadon. "Dat is geen eindstation."