Nederlanders onderschatten de invloed van hun slechte gewoontes op hun gezondheid. Maar volgens de uitkomsten van de Nationale Leefstijlbarometer heeft meer dan de helft een verhoogd risico op verschillende chronische kwalen.

De Nationale Leefstijlbarometer is een vragenlijst die door deelnemers op het internet werd ingevuld. In totaal vulden 1400 mensen tussen 15 en 70 jaar de vragenlijst in. De vragen gingen met name over de vijf grootste risicofactoren voor de gezondheid: voeding, gewicht, beweging, roken en alcohol.

Uit de resultaten blijkt dat 57 procent twee of meer slechte gewoontes heeft. Hierdoor lopen zij het risico om diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te ontwikkelen. Ongezonde voeding en overgewicht komen het meest voor. Een derde van de mensen rookt vrij regelmatig en 28 procent van de deelnemers drinkt te veel alcohol.

Langer gezond
Een ongezonde leefstijl komt vooral voor in de lagere klassen. Maar ook hoogopgeleiden hebben slechte gewoontes en denken daarbij niet na over de gevolgen. De meeste mensen zijn dan ook te positief over hun leefstijl en gezondheid. Maar 40 procent ziet in dat een leefstijl kan bijdragen aan langer gezond blijven.

De Nationale Leefstijlbarometer is uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting. Het maakt deel uit van het preventieprogramma LekkerLangLeven.