Het gedrag van agressieve kleuters verbetert als ouders een cursus in opvoedingsvaardigheden volgen. Dat blijkt uit onderzoek van orthopedagoog Maartje Raaijmakers van het UMC Utrecht.

Tijdens de cursus leren ouders anders om te gaan met het gedrag van hun kinderen. Ongeveer 5 procent van alle kinderen blijft agressief gedrag vertonen na de normale piek rond 3 jaar. De kinderen hebben driftbuien of maken ruzie met andere kinderen.

Pittige Jaren
De onderzoekers proberen dit gedrag te veranderen met hulp van de Amerikaanse oudercursus 'Incredible Years'. In het Nederlands vertaald als 'Pittige Jaren'. 

Ouders bespreken in groepen het gedrag van hun kinderen en hun eigen reactie daarop. In 18 sessies wordt aandacht besteed aan het geven van opdrachten en complimenten aan kinderen. Ook het stellen van grenzen en uiteindelijk het aanpakken van ongewenst gedrag wordt besproken.

Verbetering
De onderzoekers vergeleken het gedrag van 72 agressieve kinderen waarvan de ouders een cursus volgden met een controlegroep van 72 probleemkinderen.

Een jaar na de cursus zagen de onderzoekers in de cursusgroep zowel een verbetering in de opvoedingsvaardigheden van ouders als een gedragsverbetering bij de kinderen.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de verbeteringen blijvend zijn. De onderzoekster toont in haar onderzoek ook aan dat agressieve kinderen een groter beroep doen op de hulpverlening en een grote belasting voor het gezin vormen. Agressie kan een voorbode zijn voor een gedragsstoornis op latere leeftijd.